WSTECZ WSTECZ
Ekoportal

Wiele instytucji publicznych tworzy, zmienia i publikuje dokumenty, które zawierają informacje o środowisku naturalnym i jego ochronie. Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku, objętych ustawowym obowiązkiem opisywania i rejestrowania, instytucje powinny udostępniać za pomocą tzw. publicznie dostępnych wykazów danych, w skrócie PDWD. Wykaz taki stanowi zbiór kart informacyjnych, z których każda opisuje pojedynczy dokument, jego miejsce przechowywania oraz odniesienie do dokumentów z nim powiązanych.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Kategoria: Informacje
Utworzono: 2020-11-30 12:50:20.37
Ostatnia modyfikacja: 2020-12-01 20:58:46.205
Liczba wyświetleń: 13778
Liczba pobrań: 13736Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany pod poniższymi warunkami: Odbiorca powinien poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego.

Dane i Zasoby

Zobacz zasób

Data modyfikacji: 2020-11-30 12:50:34.805