WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Wpisanie do rejestru wyborcówPodstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.


Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A,B
  • Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
  • Potwierdzenie faktu przebywania w lokalu


  • Pisemna deklaracja zawiarająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
  • Kserokopia dowodu osobistego.
  • Potwierdzenie faktu przebywania w lokalu.
  • Do wglądu: dowód osobisty
Opłata:
nie pobiera się


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców, wydaje się w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.


Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Wydział: WOK Wydział Obsługi Klienta Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 21-040 Świdnik

Nr pokoju: 018

Nr telefonu: +48 (81) 751 76 49

Godziny pracy: Poniedziałek - Środa: od 07:30 do 15:30, Czwartek: od 09:00 do 17:00, Piątek: od 07:00 do 15:00

Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Świdnik w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.


Procedura:
Uwagi:
Załączniki:

Nazwa Zarządzanie Data dodania
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A,B
      
2020-12-11
Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
      
2020-12-11
Klauzula informacyjna
2020-12-11
Potwierdzenie faktu przebywania w lokalu
      
2020-12-11