WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Uznanie żołnierza lub poborowego służby zastępczej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.


Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny,
  • Orzeczenie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - o inwalidztwie członka rodziny - w wypadku gdy opieka ma być sprawowana nad inwalidą I grupy (osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz niezdolną do samodzielnej egzystencji)
  • Do wglądu: Dowody osobiste zainteresowanych osób.


  Opłata:
  nie pobiera się


  Przewidywany termin załatwienia sprawy:
  do 7 dni


  Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
  Wydział: WOK Wydział Obsługi Klienta Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 21-040 Świdnik

  Nr pokoju: 310

  Nr telefonu: +48 (81) 751 76 37

  Godziny pracy: Poniedziałek - Środa: od 07:30 do 15:30, Czwartek: od 09:00 do 17:00, Piątek: od 07:00 do 15:00

  Sposób załatwienia sprawy:
  Tryb odwoławczy:
  Żołnierz oraz poborowy z kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Lubelskiego, natomiast poborowy służby zastępczej wnosi odwołanie do Marszałka Województwa Lubelskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


  Procedura:
  Uwagi:
  • Przyjmowane są podania od poborowych służby zastępczej odbywających tę służbę oraz żołnierzy mających w Świdniku miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego dłużej niż 3 miesiące.
  • W przypadku, gdy opieka ma być sprawowana nad osobą w wieku powyżej 75 lat należy przedłożyć jej dowód osobisty bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.
  • Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.

  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.  Załączniki:

  Nazwa Zarządzanie Data dodania
  Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
        
  2020-12-11
  Klauzula informacyjna
  2020-12-11