WSTECZ WSTECZ   ( oczekuje na akceptacje )
Usługa: Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborcówPodstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.


 • Wymagane dokumenty:
  • Reklamacja na nieprawidłowości w rejsetrze wyborców
  • Do wglądu: ważny dokument stwierdzający tożsamość


  Opłata:
  nie dotyczy


  Przewidywany termin załatwienia sprawy:
  3 dni od daty złożenia wniosku


  Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
  Wydział: WOK Wydział Obsługi Klienta Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 21-040 Świdnik

  Nr pokoju: 018

  Nr telefonu: +48 (81) 751 76 49

  Godziny pracy: Poniedziałek - Środa: od 07:30 do 15:30, Czwartek: od 09:00 do 17:00, Piątek: od 07:00 do 15:00

  Sposób załatwienia sprawy:
  Tryb odwoławczy:
  Od decyzji w sprawie odmowy uwzględnienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Świdnik w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.


  Procedura:
  Uwagi:
  1. Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
  2. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie:
  • pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców
  • wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania
  • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców
  • ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje na stałe na obszarze Miasta Świdnik.


  Załączniki:

  Nazwa Zarządzanie Data dodania
  Reklamacja na nieprawidłowości w rejsetrze wyborców
        
  2020-12-11
  Klauzula informacyjna
  2020-12-11